Gmina Mieścisko : www.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
444709
od 10 grudnia 2004
Informacje » ABC Bezrobotnego

Przykładowe odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE W ROZMOWIE KWLIFIKACYJNEJ

 

 1. Czy Pan/Pani wcześniej pracował(a), jeśli tak, to na czym polegała ta praca?

Zastanów się, czego dotyczyła Twoja poprzednia praca z uwzględnieniem następujących punktów:

ü      Jakie umiejętności były Ci potrzebne

ü      Z jakich maszyn i urządzeń korzystałeś(łaś)

ü      Za co byłeś(łaś) odpowiedzialna

ü      Czy miałaś(łaś) do czynienia z ludźmi

ü      Jak długo pracowałeś(łaś) na tym stanowisku

ü      Czy awansowałeś(łaś) w tym okresie

ü      Jakie były twoje obowiązki zawodowe (podkreśl szczególnie te, które kogą mieć znaczenie w pracy, o która się obecnie ubiegasz)

 

 1. Jakie maszyny i urządzenia potrafi Pan/Pani obsługiwać?

Większość zawodów wymaga obsługi jakiejś maszyny lub urządzenia.

ü      Wymień wszystkie przypadki, kiedy musiałeś korzystać z urządzeń, które mogą być wykorzystywane w pracy o którą się starasz. Wszędzie gdzie jest to możliwe wymieniaj nazwy i typy urządzeń.  

ü      Powiedz o wszystkich innych urządzeniach, które miałeś okazję obsługiwać

ü      Powiedz o posiadanych dyplomach oraz ukończonych specjalistycznych kursach obsługi określonych urządzeń i maszyn.

ü      Nie zapomnij wspomnieć o urządzeniach, z których korzystasz w ramach zainteresowań

 

 1. Dlaczego chce Pan / Pani tutaj pracować?

Pracodawcy pragną poznać motywy, które będą wskazywały na Twoją chęć dłuższego pozostania w firmie. Masz również okazję powiedzieć wszystko to, czego dowiedziałeś się na temat firmy i w ten sposób pokazać, że zadałeś sobie trud zdobywania odpowiednich informacji.

Powiedz o:

ü      Dobrej reputacji jaka cieszy się firma jako pracodawca,

ü      Posiadanej przez firmę opinii przedsiębiorstwa o dalekosiężnych planach,

ü      Tym, że działalność firmy bardzo odpowiada Twoim zainteresowaniom,

ü      Tym, że jest to dla Ciebie idealna praca

 

 1. Jaką chciałby Pan / Pani otrzymywać pensję?

W czasie rozmowy powinieneś uzyskać informacje na temat przyszłych zarobków. Czasami są one sztywno ustalone, czasami mogą być przedmiotem negocjacji. Problem jaki musisz tu rozwiązać polega na tym, że jeśli zażądasz zbyt dużo – nie dostaniesz pracy, zażądasz zbyt mało – pracę być może dostaniesz, ale będziesz źle opłacany.

Jak wybrnąć z sytuacji?

ü      Unikaj podawania liczb,

ü      Udzielaj odpowiedzi ogólnych:

„Liczę na uczciwy zarobek za dzień pracy”

„Przypuszczam, że płaci Pan standardowe stawki. Odpowiada mi to”

Pańska firma ma opinie uczciwej, jestem więc pewien, że pensja  będzie odpowiadać moim potrzebom”

ü      Jeśli to możliwe zorientuj się, jak opłacane są osoby wykonujące taką samą lub podobną pracę, będziesz miał wówczas lepsze podstawy do negocjacji

 

 1. Dlaczego powinniśmy zatrudnić Pana / Panią a nie kogoś innego?

ü      Bądź gotowy do udzielania szybkiej odpowiedzi – jeśli Ty sam sprawisz wrażenie, że nie wiesz dlaczego powinieneś dostać tą pracę nie sądź, że będzie wiedział to Twój rozmówca!

ü      Przypomnij jeszcze raz o swoich zaletach, nawet gdybyś miał powtarzać rzeczy, które już powiedziałeś

ü      Odwołaj się do swoich kwalifikacji, posiadanego doświadczenia, swoich zainteresowań i hobby oraz przekonaj rozmówcę, że jesteś: wydajny, pracowity, godny zaufania i że może na Tobie polegać, że będziesz w stanie wykonać nie tylko powierzone Ci zadania ale nawet więcej.

 

 

 

 

 1. Jaki jest Pana / Pani stan zdrowie?

Pytające chce upewnić się że jesteś w odpowiedniej formie by wykonywać pracę o którą się starasz, że Twoje zdrowie jest ogólnie w porządku. Twoja odpowiedz powinna go przekonać w obu kwestiach

ü      Jeśli jesteś zupełnie zdrowy i nie cierpisz na żadne choroby przewlekłe i w swoim podaniu nie wspomniałeś o żadnych problemach po prostu powiedz to

ü      Jeśli w podaniu wspomniałeś o jakiejś przypadłości powtórz to teraz wyrażaj się o niej jednak w tonie pozytywnym, podkreślając, że nie będzie miała żadnego wpływu na Twoją zdolność wykonywania pracy oraz że jesteś w znakomitej formie.

ü      Uzyskaj od swojego lekarza zaświadczenie, w którym będzie jasno określony Twój stan zdrowia

ü      Unikaj mówienia o czynnościach z wykonaniem których możesz mieć problemy

 

 1. Jakie są Pana / Pani najmocniejsze strony?

Pytanie to stwarza kolejną szansę na przedstawienie swoich zalet

ü      Umiejętności

ü      Doświadczenia

ü      Zainteresowania

ü      Entuzjazm

ü      Solidarność

ü      Wydajność

ü      Umiejętność postępowania z ludźmi

ü      Ambicja

 

 1. Jakie są Pana / Pani słabe strony?

Nie pomagaj pytającemu w odrzuceniu Twojej kandydatury – nie przyznawaj się do żadnych wad! Zamiast tego powiedz np.:

„Nie mam wad, które przeszkodziłyby mi być dobrym pracownikiem”

„Nie mam wad, które miałyby znaczenie w tej pracy”

 

 

 

 1. Proszę powiedzieć o sobie coś więcej.

To otwarte pytanie daje Ci możliwość powiedzenia pytającemu o różnych aspektach Twojego życia. Powinieneś się postarać aby:

ü      Pokazać, że Twoje zainteresowania wykraczają poza sprawy związane z pracą

ü      Podkreślić wszystkie istotne związki między Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami zawodowymi

ü      Jeśli to możliwe, nawiązać z pytającym bardziej osobisty kontakt mówiąc na jakiś interesujący was obu temat

ü      Zapewnić pytającego, że Twoja sytuacja rodzinna jest normalna i nie przewiduje zmian

Tematy, które możesz poruszyć”

Hobby, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu

Kluby, organizacje do których zależysz

Wszystkie odpowiedzialne funkcje które pełnisz

Krótka historia Twojego życia – gdzie się wychowałeś, gdzie studiowałeś i pracowałeś, służba wojskowa itp.

Dotychczasowa praca zawodowa

 

 1. Ile ma Pan / Pani lat?

Jeśli Twój rozmówca zadaje to pytanie prawdopodobnie obawia się, że jesteś za młody, by wykonywać tę pracę. Mówiąc ile masz lat, powinieneś przekonać go, że Twój młody wiek ma swoje zalety

ü      jesteś pełen zapału, entuzjazmu

ü      jesteś w pełni sił fizycznych

ü      łatwo dostosowujesz się do zmian

ü      lubisz uczyć się nowych rzeczy

ü      nie masz złych nawyków

 

 1. Kiedy może Pan / Pani rozpocząć pracę?

ü      Odpowiedz bez zastanowienia – „jak najszybciej” lub „w każdej chwili”

 

 

 

 

 1. Czy ma Pan / Pani jakieś  pytania?

Często jest to pytanie retoryczne. Jeśli Twój rozmówca dobrze wykonał swoje zadanie, powinieneś już wiedzieć na temat pracy wszystko, co niezbędne. W takim przypadku wystarczy po prostu wystarczy komentarz „Nie dziękuje Powiedział mi Pan wszystko, co pragnąłem wiedzieć. Nie mogę się doczekać kiedy zacznę pracę”

Nie zadawaj pytań na temat szczegółów takich jak godzina, pracy świadczenia socjalnego itp., gdyż mogłoby to sugerować że gdybyś dostał tę pracę nie miałbyś pewności czy ją przyjąć. Takie wątpliwości można wyjaśnić później.